PENTAX Image

Història

L’escola Diapasó Centre Musical es va fundar l’any 1990 sota la direcció de Jordi Oliveras com a estudi de música a l’Avinguda de Madrid 53 de Barcelona, impartint com a matèries bàsiques Piano, Guitarra, Violí i Llenguatge Musical.

L’any 2000, degut a l’augment d’alumnes i a la demanda de noves matèries, Diapasó es va ubicar al carrer Roger, 17-19 baixos de Barcelona, en un espai amb més possibilitats per portar a terme la seva tasca i poder al mateix temps ampliar l’oferta musical.

El curs 2006-2007 l’escola és reconeguda com a Escola de Música Autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per impartir el nivells Elemental i Mig.

Diapasó és membre associat a EMIPAC (Escoles de música d’iniciativa privada associades de Catalunya).